Centrul pentru Studii Postuniversitare și Promovarea Drepturilor Omului
 • Bine ati venit
 • C.S.P.P.D.O. este structură distinctă
  din cadrul C.N.A.I., ce funcționează în Academia de Poliție
  , având ca principală activitate promovarea, respectarea și apărarea drepturilor omului
 • C.S.P.P.D.O. organizează cursuri, manifestări științifice și evenimente
  destinate lucrătorilor din M.A.I.
  și a celorlalte structuri conexe din domeniul O.S.P.
Javascript Gallery by WOWSlider.com v4.8

NavigareInformaţii utile

Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Studii Postuniversitare şi Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada martie - iunie 2024, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Managementul prevenirii și combaterii corupției în instituțiile publice”..Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada noiembrie 2023 - martie 2024, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”.Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada octombrie 2023 - februarie 2024, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituţiile publice”.Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada martie - iunie 2023, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”


Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada octombrie 2022 - februarie 2023, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituţiile publice”


Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada martie - iunie 2022, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”


Colegiul Naţional de Afaceri Interne, din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, prin Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada octombrie 2021 - februarie 2022, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”.


Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare (CPDOSP), organizează în perioada martie-iunie 2021, programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituţiile de ordine şi siguranţă publică”.


Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Naţional de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada aprilie – iulie 2020, cursul postuniversitar „Prevenirea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste în care se utilizează substanţe C.B.R.N.E.”


Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada aprilie – iunie 2019, cursul postuniversitar „Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe C.B.R.N.E.”


Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, organizează, în perioada martie - iulie 2019, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic, potrivit OMAI 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI şi OMAI 177/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI, ambele cu modificările și completările ulterioare.


Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Studii Postuniversitare, organizează în perioada 19.11.2018 - 15.03.2019, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.
Cursul formează competenţe profesionale în domeniul drepturilor omului, domeniu de maxim interes în contextul actual, având în vedere obligaţiile asumate de România în relaţia cu instituţiile europene. Absolvirea cursului oferă obţinerea a 16 credite transferabile recunoscute în Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).


Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” organizează, în perioada octombrie 2018 - februarie 2019, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Securității Publice” pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic, potrivit OMAI 140 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI şi OMAI 177/ 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale MAI.


Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” – Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) organizează sub egida Colegiului European de Securitate şi Apărare (ESDC), iunie 2018, Cursul de Orientare privind Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună.


Colegiul Naţional de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, organizează, în perioada martie - iulie 2018, cursul postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” pentru formarea competenţelor manageriale de nivel III – managerial strategic


Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”, prin Colegiul Național de Afaceri Interne, Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 04.12.2017 - 30.03.2018, Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.

Despre C.S.P.P.D.O.

C.S.P.P.D.O. este o structură distinctă a Colegiului Național de Afaceri Interne din cadrul Academiei de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, având ca principală activitate promovarea, respectarea şi apărarea drepturilor omului, prin organizarea unor cursuri de formare şi dezvoltare continuă acreditate, a unor manifestări ştiinţifice și evenimente specifice.

Introducere

CSPPDO a fost înfiinţat în anul 2011, prin implementarea proiectului cu titlul „Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului în Instituţiile de Ordine şi Siguranţă Publică” (CPDO), finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative.

În urma reorganizării Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, începând cu octombrie 2015, Centrul este parte componentă a Colegiului Naţional de Afaceri Interne (CNAI), aflată în subordinea directorului acestuia. Din 2023, denumirea entității a fost schimbată în Centrul pentru Studii Postuniversitare și Promovarea Drepturilor Omului (CSPPDO).

CSPPDO activează în domeniul promovării, respectării şi apărării drepturilor omului, prin organizarea de cursuri, manifestări ştiinţifice și evenimente specifice în acest domeniu, precum şi prin gestionarea cursurilor de formare şi dezvoltare continuă acreditate.

Durata cursurilor gestionate de către Centru este de până la un semestru universitar, iar planurile de învăţământ au fost aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi avizate de Ministerul Educaţiei la propunerea Senatului Universitar al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

Cursurile gestionate de către CSPPDO sunt înregistrate în Registrul naţional al programelor postuniversitare (RNPP), în conformitate cu prevederile OMEN nr. 4.750 din 12 august 2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior.

Obiective instituţionale

CSPPDO gestionează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, următoarele programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă: ”Drepturile omului în instituțiile publice”, Prevenirea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste în care se utilizează substanțe CBRN”, ”Managementul prevenirii și combaterii corupției în instituțiile publice”.

Activitățile didactice se desfășoară în sistem modular și cuprind prelegeri interactive și activități itinerante privind temele propuse, relevante în contextul actual, având ca obiectiv lărgirea orizontului de cunoaștere în domeniul drepturilor omului, precum și conștientizarea cursanților cu privire la importanța colaborării profesionale la nivelul instituțiilor publice.

Centrul colaborează cu instituții reprezentative în domeniul drepturilor omului, precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Agenția FRONTEX, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Centrul de Drept Internațional Umanitar din cadrul Universității Naționale de Apărare ”Carol I”, Asociația pentru Promovarea Migrației Legale, Societatea Națională de Cruce Roșie din România.

Prin intermediul CSPPDO, Academia de Poliție ”Al.I.Cuza” păstrează legătura cu Agentul Guvernamental al României la CEDO, raportând periodic îndeplinirea obligațiilor incidente trasate prin diferite hotărâri ale acestui organism, având totodată rolul de a disemina normele și principiile statuate prin aceste hotărâri.